Inklinace.cz | stránky o klasické hudbě a filozofii

Zdravý životní styl

Seberealizace je pro tvůrčího člověka vlastní náplní života. Od té chvíle, co jej poprvé osloví činnost, která pro něj bude zároveň srdeční záležitostí, ušlechtilou zálibou pro volný čas, učením, díky němuž se na své cestě posouvá vpřed i prací, jíž se podílí na něčem větším a důležitějším, než je on sám, už nic není jako dřív: neodbytná potřeba se jí věnovat postupně sílí a buduje si svou převahu, dokud nakonec neustaví zcela nové plány, vize, hodnoty, nároky a očekávání.

Rozvíjení osobního potenciálu, provázené i navenek prozařujícím nadšeným zaujetím pro věc a potěšením z dělání toho svého, překonávání překážek a disciplinovanosti, je známkou vitality organizmu. I když jsou nepostradatelné také cílevědomost, silná vůle, odhodlání a vytrvalost, za neuspokojivých podmínek, kdy zátěž překročí únosnou mez a zbývající síly pohlcují běžné starosti, vedou jen ke křečovitému, smysl postrádajícímu úsilí.

Podceňování vlivu vhodného jídelníčku, pohybu na čerstvém vzduchu, přiměřeného množství přímého slunečního svitu, aktivního odpočinku, kvalitního spánku, vyhovujícího prostředí a dobrých společenských vztahů je proto téměř trestuhodné. Za špatné návyky se obvykle platí sníženou výkonností, výdrží a odolností, ztrátou nadhledu, narušenou psychickou rovnováhou, napětím, negativními emocemi, různými bolestivými obtížemi, odkázaností na péči ostatních ve stáří a předčasným úmrtím.

O prvořadém významu výživy hovoří fakta jednoznačně. Kardiovaskulární choroby, rakoviny, mozková mrtvice, cukrovka, obezita, impotence, vysoký krevní tlak a cholesterol, migréna, akné, revmatoidní artritida, roztroušená skleróza, osteoporóza, divertikulitida, makulární degenerace, ledvinové kameny, poruchy myšlení atd., jejichž četnost je v západních zemích alarmující, se u populací s velmi nízkým podílem konzumovaných potravin živočišného původu téměř nevyskytují.

Jak potvrzuje nezávislý vědecký výzkum, přírodní rostlinná strava je skutečně nejlepší, zodpovědnou volbou. Poskytuje všechny nezbytné živiny (s výjimkou vitamínu B 12), a to i pro malé děti a těhotné ženy, je vynikajícím zdrojem energie, obsahuje minimum škodlivin z prostředí, není spojena s krutostí ke zvířatům, světovým hladem ani ničením ekosystémů v globálním měřítku a její přínos při prevenci a léčbě výše zmíněných civilizačních nemocí je ohromující.

Standardní prostředky moderní medicíny u chronických problémů selhávají, pouze zmírňují jejich příznaky a mají mnohdy závažné vedlejší účinky. Veganství, pravidelný režim, cvičení, sport, relaxování, meditace a stabilní zázemí, jejichž prospěšnost shodně spočívá v zajištění plné funkčnosti obranných, regeneračních a rehabilitačních mechanizmů těla, tak stále zůstávají nezastupitelným základem pro udržování optimální duševní i fyzické kondice.

Zdravý životní styl pomáhá trvale lépe se cítit, zvládat každodenní povinnosti i snášet nepříznivé události. Přesvědčí se o tom každý, kdo nepovažuje vzdání se nepodstatného za odříkání a ochuzení, dá přednost pravdivým informacím před bezvýhradnou důvěrou v domnělé autority a raději zkouší než hledá výmluvy. Pro lidi, kteří vycházejí vstříc svým snům, mají náročné zájmy, nejsou ochotni hazardovat se svou budoucností a záleží jim na osudu příštích generací, je bez diskuze naprostou povinností.