Inklinace.cz | stránky o klasické hudbě a filozofii

Důvěřuj, ale prověřuj

S názory odkázanými na diletantizmus a mínění ostatních jsme vůči čím dál důmyslnější sofistice laiků, ignorantů a lhářů zcela bezmocní. Uznejte sami: jak bychom mohli s pouhou důvěrou odhalit jejich nekompetentnost a nečestnost, když i pravda postavená na hlavu zní rozumně, vychází vstříc našim intuicím, vysvětluje osobní zkušenosti, nachází oporu v celé řadě faktů, zapadá do běžně přijímaného rámce nebo prochází recenzním řízením odborných časopisů?

Na nejnižší úrovni uvažování mají hlavní vliv pocity, zdání a náklonnosti, které zajišťují neotřesitelnost našich přesvědčení. Stejně jako zastánci náboženského fundamentalizmu a konspiračních teorií důkazy o mylnosti jejich jednotlivých předpokladů buď prostě neznáme, nechápeme, přehlížíme, zpochybňujeme čirými spekulacemi, odmítáme kvůli dalším předsudkům nebo považujeme za podvrh.

Při běžném rozhodování (např. mezi přírodním a uměle vyrobeným, střízlivým a vyhroceným postojem, učebnicí a anonymním příspěvkem na internetovém fóru, analytickým a syntetickým pohledem, standardní a alternativní léčbou nebo konzervatizmem a liberalizmem) spoléháme na to, co je nám bližší. Naivní nerealistické představy o různých tématech ani jiné než všeobecné, jednoznačné a na kontextu nezávislé závěry nepřipouštějí.

Pokud se navíc hlásíme ke skepticismu, míváme sklon idealizovat si akademický svět a necháváme se zmást vědecky působící formální stránkou předkládaných informací. V důsledku toho někdy nevědomě zavrhujeme přínosné, poctivě prováděné nekonvenční výzkumy, a to ve prospěch soukromých, nedostatečně podložených domněnek autorit nebo marketingu velkých průmyslových odvětví.

Scházející kritičnost využívají podvodníci, dogmatici a fanatici pro získání a udržení přízně svého početného publika. Tam, kde nějaké stanovisko podporují desítky nebo dokonce stovky kvalitních studií bezostyšně hovoří o propagandě, upřednostňování solidní, nezmanipulované evidence nazývají „cherry picking“, amatéry bez vlastní publikační činnosti vydávají za experty, znevažují práci skutečných špiček v oboru atd.

Jedinou obranou proti iluzornosti dojmů je samostatné, kvalifikované posuzování jednotlivých případů. Proto je také nezbytné věnovat přiměřený čas procházení relevantní literatury, ověřování klíčových údajů a tvrzení v primárních zdrojích, odhalování prodejních triků, které slouží k našemu oklamání, seznamování s argumenty oponentů a promýšlení kladů a záporů rozličných přístupů.

Pokročilé poznání 21. století zahrnuje množství praktických, účinných návodů na řešení problémů ze všech podstatných oblastí lidského života. Záleží jen na nás, zda vynaložíme nemalé studijní úsilí na jejich zužitkování nebo budeme i nadále většinou jednat proti svým zájmům, škodit s nejlepšími úmysly, zdlouhavě a namáhavě dospívat k dávno objevenému a opakovat chyby předchozích generací.