Inklinace.cz | stránky o klasické hudbě a filozofii

Od teorie k praxi

Člověk je dostatečně prověřený, povedený výtvor přírody: za neutěšivé vyhlídky ve vyspělých státech, kde se tolik rozšířené opotřebení a selhávání tělesných systémů často začíná projevovat už v relativně mladém věku, si můžeme sami. Pokud se o sebe náležitě staráme, budeme se s velkou pravděpodobností těšit z dlouhého života neztrpčeného strmým, omezujícím úpadkem našich duševních i fyzických sil.

Nápravou rozhodnutí, jejichž důsledky jsou dříve nebo později nežádoucí, si s jistotou polepšíme. Příběhy lidí, kteří za svoje přelomové úspěchy vděčí mj. právě spolehlivosti fungování tohoto kauzálnímu mechanizmu, nám pomáhají si uvědomit, jak mimořádná je to příležitost, kolik toho s ní můžeme získat a že řídit se bez rozmyslu tím, co dělá většina, nemusí být rozumné.

Postup, spočívající ve stanovení cíle, odstranění překážek, které brání jeho dosažení a začlenění provedených změn do našeho každodenního rozvrhu, je vždy stejný. A zvolit pro něj nejvhodnější prostředky, ať už bychom byli rádi spokojenější, ohleduplnější, svobodnější, pracovitější, štíhlejší, zdatnější, odolnější atp. nebo jen nechceme přijít o to, co máme nyní, je při vysoké úrovni současného poznání snadnější než kdykoliv v minulosti.

Značnou komplikací je ovšem to, že se o nich nemusíme vůbec dozvědět. Obvyklá doporučení institucí, lékařů, výživových poradců, trenérů, známých osobností a léčitelů, která prosazují kompromisy, svědčící o víře v naši neschopnost vzdát se škodlivého, přehlížení skutečných příčin problémů a jejich nevýdělečných řešení, klamavé informace nebo metody s neprokázaným účinkem, prospívají víc než nám farmaceutickému a potravinářskému průmyslu, diletantům a podvodníkům bez svědomí.

Stejně jako zjišťování, co je v našem nejlepším zájmu, neprobíhá ani dodržování předsevzetí podle ideálního scénáře. Kolísající intenzitu motivace a zaujetí, experimentování, ověřování, postupné slábnutí vlivu předsudků a nerealistických očekávání, ujasňování si priorit nebo přizpůsobování se novému, se kterými se budeme potýkat, provázejí pochybnosti, obavy, výčitky, přestávky, okliky, omyly a nezdary.

Výsledky přesvědčivé natolik, abychom se nevraceli k dřívějšímu, proto bývají zasloužené. Dostaví se, když pochopíme celkové souvislosti, kriticky posuzujeme i vědecké studie, máme pro své názory pádné argumenty, najdeme spolehlivé návody sobě na míru, jsme vytrvalí, neústupní a trpěliví, odoláme tlaku okolí, zapracujeme na svých slabých stránkách a skoncujeme s tím, co nás stahuje ke dnu.

Veškeré výhrady k přijetí zdravých návyků, a v tom se nenechme splést, připadají na vrub naší krátkozrakosti. Vždyť vynakládání nemalého úsilí, odpírání si příjemného, neatraktivní chuť jídla, zažívací potíže, únava, slabost a abstinenční příznaky se stanou zapomenutou minulostí nejpozději po několika týdnech, ale z nabytých výhod, které jsou k nezaplacení, můžeme těžit následujících mnoho desítek let.